طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی

حضور پر رنگ در نمایشگاه ها یکی از مهمترین اهداف اکثر شرکتها میباشد تا با تبدیل غرفه خود به یک مکان خاص بهترین شرایط را برای معرفی محصولات و خدمات خود ایجاد و ضمن نمایش قدرت با تاثیر بر ضمیر نا خود اگاه مخاطبان بتوانند سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی را کسب نمایند دستیابی به این مهم تنها با رعایت کامل اصول بازاریابی ،برنامه ریزی حرفه ای و اجرای